Welkom

Alertzorg is een toegevoegde waarde op zorggebied in Sint-Oedenrode, een naam die staat voor kwaliteit, veiligheid en samenspraak. Met ons gedreven team stellen wij mensen in staat om zelfstandig thuis te blijven wonen. Ook pakken wij complexe verpleegsituaties aan, wij hebben hier de nodige ervaring in.
Meer over ons

Onze diensten

 

Verpleging

Bij Alertzorg richten de verpleegkundigen zich op de kwaliteit, autonomie en welzijn van iedere cliënt. Wij verbeteren hier mee de kwaliteit van uw leven. Thuiszorg aanvragen

Verzorging

Het kan voorkomen dat u voor korte of langere tijd verzorging nodig heeft. Alertzorg biedt u persoonlijke verzorging zodat u onbezorgd thuis kunt blijven wonen. Thuiszorg aanvragen

Begeleiding

Begeleiding en ondersteuning van Alertzorg is laagdrempelig en heeft korte lijnen. Wij zorgen er voor om grip te krijgen of behouden over uw dagelijkse leven. Thuiszorg aanvragen

Keurmerk

Alertzorg voldoet aan de HKZ-norm Kleine Organisaties, versie 2010.
Certificaat nummer 2217247
Geldig tot 5 oktober 2020
Eerste vervolgaudit is op 21 juni 2018 met goed gevolg uitgevoerd.

Cliënttevredenheidsonderzoek 2018

Er is door ongeveer 90% van onze cliënten gereageerd op ons onderzoek van april 2018. Onze cliënten gaven ons gemiddeld een 8,6 voor onze geleverde diensten.

Ook hebben wij een aantal goede tips en verbeter suggesties ontvangen, wat aangeeft dat u actief met ons meedenkt.
Wij stellen dit zeer op prijs en willen u hartelijk danken voor uw medewerking.

 

Zorgkaart Nederland

U kunt ons vinden op Zorgkaart Nederland.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlAlertzorg is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Nieuws

 

Sint Oedenrode, 20-2-2019

In onze advertorial vandaag in de Nuenense krant is een telefoonnummer vermeld waar een storing op zit. Het andere nummer waar wij op bereikbaar zijn is 0413-783399. Onze excuses voor het ongemak.

Sint Oedenrode, 1-2-2019

Wij zijn verhuisd. Met ingang van 1 februari hebben wij onze intrek genomen in het kantoor aan de Pearl S. Buckstraat 3, 5491 DG Sint Oedenrode. Wilt u een keer komen kijken, ook hier staat uiteraard de koffie klaar.

 

Sint Oedenrode, 5-1-2019

Directie en medewerkers van Alertzorg wensen u een gezond en voorspoedig 2019.

Sint Oedenrode, 5-1-2019

De grootste wijziging in de ZvW zorg is vooralsnog dat de verzekeraar een machtiging moet geven aan nieuwe zorgvragen die uitgevoerd gaan worden door niet-gecontracteerde aanbieders. M.a.w. komt u bijvoorbeeld thuis uit revalidatie en heeft u nog wat ondersteuning nodig bij uw persoonlijke verzorging dan moeten wij hiervoor eerst toestemming vragen bij uw verzekeraar middels een vastgelegde aanvraagprocedure. Hoe dit er in de praktijk uit gaan zien zullen we gaan ondervinden. Wel hebben wij inmiddels de procedures opgestart om bij een aantal prominente zorgverzekeraars een status ‘toestemmingsvrije’ aanbieder te worden. Op deze site houden wij u op de hoogte van deze ontwikkeling, met dank voor uw begrip.

Sint Oedenrode, 24-12-2018

Alertzorg sluit het jaar af  met een 9,1 op www.zorgkaartnederland.nl het mooiste kerstgeschenk dat wij van onze cliënten in 2018 mochten ontvangen.

Ik moet daar wel een kanttekening bij plaatsen, zoals altijd geldt hierbij natuurlijk het adagio “Heeft u klachten vertel het ons, bent u tevreden vermeld het op de zorgkaart.” Buiten het feit dat de zorg geen wedstrijd is speelt ook een rol dat alle zorgaanbieders op een andere manier invulling geven aan hun taken en andere verantwoordelijkheden aangaan.

Als particuliere aanbieder is het eenvoudiger hoge punten te verkrijgen dan een grote zorgaanbieder die zich heeft gecommitteerd aan een compleet natura pakket van alle zorgverzekeraars en zo een breed antwoord moet bieden aan een diversiteit van zorgvragen.  

Het grootste compliment dat wij aan onze grote collega instellingen kunnen geven is dat wij eigenlijk nooit vragen krijgen van cliënten die uit onvrede op zoek gaan naar een particuliere aanbieder. Cliënten komen meestal bij ons door mond-tot-mond reclame of omdat er vanwege enorme drukte wachtlijsten zijn zodat verwijzers verder moeten gaan zoeken en bij particuliere zorgaanbieders terecht komen.

In dat opzicht denk ik dat wij kunnen stellen dat het met de thuiszorg in de regio best goed gesteld is. Een prettige gedachte om de feestdagen mee in te gaan.

Het grootste knelpunt in de thuiszorg ligt momenteel bij de personele bezetting, met 4 medewerksters ingestroomd in de opleiding verzorgende IG hoopt Alertzorg ook een steentje bij te dragen aan de oplossing van dit maatschappelijke vraagstuk.

Onze cliënten mogen ook in 2019 weer rekenen op de ondersteuning door ons mooie zorgteam.

Wij wensen u hele prettige feestdagen en een voorspoedig en gezond 2019.

Team Alertzorg

20-11-2018

De kennismakingsdag voor de BBL opleiding verzorgende IG is inmiddels achter de rug. Alertzorg heeft 4 kandidaten aangemeld bij de toetsingscommissie.  Het was een interessante bijeenkomst en erg goed om te zien hoe de professionals van https://www.ncvbbedrijfsopleidingen.nl/ de groep van circa 20 aspirant verzorgenden IG enthousiast maakten en bij sommigen hun twijfels wegnamen met de nodige humor en relativering. Het is ook nogal wat om de stap te zetten op latere leeftijd dit zij-instroom traject te gaan volgen, wij vinden het erg knap en deze medewerksters kunnen rekenen op 100% ondersteuning door de studiebegeleidster en collega’s.  De intakeprocedure met https://www.s-bb.nl/ heeft intussen ook plaatsgevonden en Alertzorg is een erkend leerbedrijf voor dit opleidingstraject. Op deze manier hopen wij een bijdrage te kunnen leveren aan de arbeidskrapte in de thuiszorg. 

2-10-2018

Het is zover, Alertzorg heeft een aanvraag gedaan om erkend leerbedrijf te worden bij https://www.s-bb.nl/bedrijven/erkenning/leerbedrijf-worden

Als dit eenmaal is toegewezen zullen de eerste 3 kandidaten voor de opleiding verzorgende IG zich melden bij onze collega zorgaanbieder https://www.rinettezorg.nl/  die deze opleiding vanaf 3 december zal gaan faciliteren voor haar eigen medewerkers en externe partijen zoals o.a. Alertzorg. 

Directie en medewerksters wensen jullie veel succes met dit mooie traject!

31-10-2018

Alertzorg was aanwezig op het event van organisatie Rooi Werkt. Ten overstaan van de ca. 150 aanwezigen mochten wij onze visie op de arbeidsmarkt en de zorgsector kort toelichten. Wij vinden het bijvoorbeeld erg belangrijk om constant goed op de hoogte te zijn wat er bij onze cliënten en in het team speelt en welke karakters ons team zouden kunnen versterken.  Wanneer dit goed in kaart is kan je potentiële kandidaten snel op de juiste waarde inschatten en eventueel aan je binden. Dit maakt ons als organisatie flexibel en daadkrachtig, het team heeft er vertrouwen in dat knelpunten snel worden opgelost, dit vertrouwen vertaalt zich naar goede en zelfverzekerde zorg bij onze cliënten. Zoals overeengekomen in de gedragsregels van werkgeversorganisatie Transvorm waar Alertzorg lid van is houden wij ons aan het principe om geen personeel bij andere zorginstellingen weg te lokken. Alertzorg focust zich op het aanwakkeren van het zorghart bij potentiële medewerkers en hoopt zo via de zijinstroom of herintreders nieuwe mensen in deze dienstverlening te introduceren. Hierbij willen wij een positieve boodschap uitdragen en een familiaire sfeer creëren waarin iedere medewerker zich gewaardeerd en precies op z’n plek voelt. 

Onze hartelijke dank voor de belangstellende, leuke en spontane reacties die wij die avond hebben ontvangen, alsmede het team van Rooi werkt voor de organisatie van dit interessante event. 

http://www.omroepmeierij.nl/2018/11/rooi-werkt-bemiddelt-bij-zoeken-naar-baan/ 

http://rooiwerkt.nl/

1-9-2018

Met ingang van 1 september is er een route in Eindhoven van start gegaan. Drie keer per dag, 7 dagen in de week zijn onze medewerksters te vinden in de regio tussen  JFK-laan, Onze lieve vrouwestraat en Insulindelaan. 

Ook onze teams in Son en Breugel en Veghel zijn intussen 7 dagen per week operationeel. 

Voor uw zorgvragen in deze regio’s kunt u contact opnemen met ons kantoor in Sint Oedenrode, telefoon 0413-483063

Coördinatie route’s Eindhoven en Son & Breugel:

Patroeska Koot (Verpleegkundige)

Sint Oedenrode, 3 augustus 2018


Op donderdag 21 juni jl. heeft bij Alertzorg op kantoor de jaarlijkse vervolgaudit plaatsgevonden voor het behouden van het certificaat HKZ kleine organisaties.

Alle facetten van onze organisatie  zijn door de auditeur van DEKRA onder de loep genomen, het administratieve en primaire proces, het meerjarenbeleid, de operationele gang van zaken, de samenstelling en scholing van ons team, de analyses van afgenomen cliënt- en medewerkers tevredenheidsonderzoeken en van de incidentenmeldingen.

Als sterke punten kwamen naar voren:
De organisatie heeft een gedegen meerjarenbeleidsplan opgesteld.
De organisatie maakt haar visie op kleinschaligheid en betrokkenheid waar, dit blijkt onder andere uit de gevoerde evaluaties en het doorverwijzen van complexe situaties door andere instellingen.

Volgende aandachts- en verbeterpunten werden geconstateerd, die door ons zullen worden opgevolgd;

Mogelijkheden voor verbetering:
De organisatie voert met een vaste frequentie een risico-inventarisatie uit, conform HKZ 2.2. De risico’s vanuit strategische keuzes worden nu nog niet meegenomen in het gebruikte systeem. Dit zou doelmatiger kunnen.
De organisatie documenteert verbetervoorstellen in een verbeterregister, conform HKZ 6.2. Door verbetervoorstellen concreter te beschrijven en de bron op te nemen, zou verbetermanagement efficiënter aantoonbaar gemaakt kunnen worden.
De organisatie werkt via toedienlijsten wat betreft medicatieverstrekking, conform HKZ 3.1. De organisatie neemt soms ook de gegevens over op een eigen medicatielijst, dit kan doelmatiger en is nu foutgevoelig.

Wij kijken tevreden terug op een interessante dag waarbij onze werkzaamheden weer eens langs de meetlat van de wet zijn gelegd en kunnen hieruit de conclusie trekken dat we op de goede weg zijn en open staan voor continuering en verbetering van onze dienstverlening.

Het team van Alertzorg.

Gezondheid | NU.nl