Aanvraagprocedures

Mogelijkheden voor thuiszorg 2018.

Afhankelijk van de zorgvraag en de situatie van de zorgvrager zijn er verschillende mogelijkheden om de benodigde zorg te verkrijgen. Alertzorg heeft deze voor u op een rijtje gezet.

Er zijn drie wetten die elk hun eigen financieringsstroom hebben:

  1. De Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) voor hulp bij het huishouden, begeleiding en hulpmiddelen;
  2. De Ziektekosten verzekeringswet (ZvW) voor persoonlijke verzorging en verpleging;
  3. De Wet Langdurige Zorg (WLZ) voor langdurige, intensieve, beschermende zorg, thuis of in een instelling.

Voor elke vorm van zorg is een andere indicatie nodig:

  • WMO: De gemeente stelt de indicatie
  • ZvW: Een wijkverpleegkundige stelt de indicatie, in het geval van Alertzorg is dat het onafhankelijke Buro Zorgregie
  • WLZ: Het Centrum indicatiestelling zorg (Ciz) stelt de indicatie

Over de zorgwetten:

Alertzorg wil u helpen om een goede keuze te maken voor uw situatie. Hieronder een wat uitgebreidere uitleg van de verschillende mogelijkheden:

 1) WMO: Vaak wordt aangestuurd op zorg in natura van door de gemeente gecontracteerde aanbieders. De gemeente is echter ook verplicht om u de keuze te geven van een persoonsgebonden budget (PGB) en u daar een aanvraagformulier voor te verstrekken.

Besluit u tot een PGB, dan wordt er een overeenkomst opgemaakt met een zorgaanbieder van uw keuze en ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeente. Na goedkeuring ontstaat een formele betaalrelatie tussen de gemeente en de PGB-aanbieder. Betaling loopt via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Voor WMO-zorg is een eigen bijdrage van toepassing, die wordt geïnd door het CAK.

 2) ZvW: Deze zorg is verzekerd in de basisverzekering die iedereen moet hebben. Door de zorgverzekeraar gecontracteerde aanbieders leveren de zorg. U kunt echter ook kiezen voor een niet-gecontracteerde aanbieder als Alertzorg. Het is belangrijk om naar de polisvoorwaarden van uw verzekering te kijken.

Bij een restitutiepolis hanteert de verzekeraar vastgestelde uurtarieven, die door u gedeclareerd mogen worden. Bij een naturapolis vergoedt de verzekeraar een bepaald percentage (meestal 75-80%) van de gedeclareerde rekening. In de praktijk zorgt Alertzorg er altijd voor om de benodigde zorg te leveren binnen de marges van het beschikbare budget en wordt er niet extra gefactureerd. Voor deze zorg is geen eigen bijdrage van toepassing.

3) WLZ: Voor deze zorg komt u in aanmerking wanneer alleen thuis wonen zonder hulp (tijdelijk) niet mogelijk is. In de indicatie hiervoor mag al dan niet aanwezige mantelzorg niet meegewogen worden, al worden mantelzorgers uiteraard wel betrokken bij de invulling van de zorgvraag. Financiering is in natura, door zorginstellingen die hiervoor afspraken hebben met het zorgkantoor of in vorm van een PGB wanneer u de regie in eigen hand wilt houden. Het traject om voor dit laatste in aanmerking te komen bestaat uit twee delen, die beide door de onafhankelijke wijkverpleegkundige van Buro Zorgregie uit Tilburg worden begeleid.

Als eerste is er de formulering van de zorgvraag ten behoeve van de indicatiestelling door het Ciz. Als de indicatie verkregen is, volgt een procedure om een PGB aan te vragen bij het zorgkantoor. Hierbij moeten cliënt en/of diens bewindvoerder samen met de wijkverpleegkundige in een   persoonlijk gesprek op het zorgkantoor een zorgplan, een budgetplan, een zorgovereenkomst en een zorgbeschrijving overleggen. Zo krijgt de zorgverzekeraar vooraf een goed beeld van de situatie van de cliënt en kan zij beoordelen of de voorgenomen zorg overeenkomt met de indicatiestelling. Na goedkeuring wordt de zorgovereenkomst naar de SVB gestuurd en onstaat er een betaalrelatie tussen aanbieder en zorgkantoor via de SVB. Een eigen bijdrage is hier van toepassing.