Welkom

Alertzorg is een toegevoegde waarde op zorggebied in Sint-Oedenrode, een naam die staat voor kwaliteit, veiligheid en samenspraak. Met ons gedreven team stellen wij mensen in staat om zelfstandig thuis te blijven wonen. Ook pakken wij complexe verpleegsituaties aan, wij hebben hier de nodige ervaring in.
Meer over ons

Onze diensten

 

Verpleging

Bij Alertzorg richten de verpleegkundigen zich op de kwaliteit, autonomie en welzijn van iedere cliënt. Wij verbeteren hier mee de kwaliteit van uw leven. Thuiszorg aanvragen

Verzorging

Het kan voorkomen dat u voor korte of langere tijd verzorging nodig heeft. Alertzorg biedt u persoonlijke verzorging zodat u onbezorgd thuis kunt blijven wonen. Thuiszorg aanvragen

Begeleiding

Begeleiding en ondersteuning van Alertzorg is laagdrempelig en heeft korte lijnen. Wij zorgen er voor om grip te krijgen of behouden over uw dagelijkse leven. Thuiszorg aanvragen

Keurmerk

Alertzorg voldoet aan de HKZ-norm Kleine Organisaties, versie 2010.
Certificaat nummer 2217247
Geldig tot 5 oktober 2020
Eerste vervolgaudit is op 21 juni 2018 met goed gevolg uitgevoerd.

Cliënttevredenheidsonderzoek 2018

Er is door ongeveer 90% van onze cliënten gereageerd op ons onderzoek van april 2018. Onze cliënten gaven ons gemiddeld een 8,6 voor onze geleverde diensten.

Ook hebben wij een aantal goede tips en verbeter suggesties ontvangen, wat aangeeft dat u actief met ons meedenkt.
Wij stellen dit zeer op prijs en willen u hartelijk danken voor uw medewerking.

 

Zorgkaart Nederland

U kunt ons vinden op Zorgkaart Nederland.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlAlertzorg is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Nieuws

 

Sint Oedenrode, 3 augustus 2018


Op donderdag 21 juni jl. heeft bij Alertzorg op kantoor de jaarlijkse vervolgaudit plaatsgevonden voor het behouden van het certificaat HKZ kleine organisaties.

Alle facetten van onze organisatie  zijn door de auditeur van DEKRA onder de loep genomen, het administratieve en primaire proces, het meerjarenbeleid, de operationele gang van zaken, de samenstelling en scholing van ons team, de analyses van afgenomen cliënt- en medewerkers tevredenheidsonderzoeken en van de incidentenmeldingen.

Als sterke punten kwamen naar voren:
De organisatie heeft een gedegen meerjarenbeleidsplan opgesteld.
De organisatie maakt haar visie op kleinschaligheid en betrokkenheid waar, dit blijkt onder andere uit de gevoerde evaluaties en het doorverwijzen van complexe situaties door andere instellingen.

Volgende aandachts- en verbeterpunten werden geconstateerd, die door ons zullen worden opgevolgd;

Mogelijkheden voor verbetering:
De organisatie voert met een vaste frequentie een risico-inventarisatie uit, conform HKZ 2.2. De risico’s vanuit strategische keuzes worden nu nog niet meegenomen in het gebruikte systeem. Dit zou doelmatiger kunnen.
De organisatie documenteert verbetervoorstellen in een verbeterregister, conform HKZ 6.2. Door verbetervoorstellen concreter te beschrijven en de bron op te nemen, zou verbetermanagement efficiënter aantoonbaar gemaakt kunnen worden.
De organisatie werkt via toedienlijsten wat betreft medicatieverstrekking, conform HKZ 3.1. De organisatie neemt soms ook de gegevens over op een eigen medicatielijst, dit kan doelmatiger en is nu foutgevoelig.

Wij kijken tevreden terug op een interessante dag waarbij onze werkzaamheden weer eens langs de meetlat van de wet zijn gelegd en kunnen hieruit de conclusie trekken dat we op de goede weg zijn en open staan voor continuering en verbetering van onze dienstverlening.

Het team van Alertzorg.

Gezondheid | NU.nl