Op bezoek bij Alertzorg

U bent altijd van harte welkom om eens bij ons langs te komen en samen met ons te bekijken wat de mogelijkheden zijn binnen uw zorgbehoefte.

Contactgegevens

Alertzorg

Bezoekadres:

Zaken- en bestuurscentrum Sint Oedenrode

Bastion 1-5

5491 AN Sint Oedenrode

Postadres:

Dommelrodelaan 27

5492 GG in Sint-Oedenrode

Telefoon: 0413 841 957 of 06 539 802 18

Email: info@alertzorg.nl

Wijkverpleegkundige: wijkverpleging@alertzorg.nl

KvK nr. 24471612

BTW nr. 821250139Bo1

IBAN nr. NL 66 RABO 0 153 222 298 t.n.v. Stiching Alertzorg en Welzijn