Op bezoek bij Alertzorg

U bent altijd van harte welkom om eens bij ons langs te komen en samen met ons te bekijken wat de mogelijkheden zijn binnen uw zorgbehoefte.

Contactgegevens

Alertzorg

Pearl S. Buckstraat 3

5491DG Sint Oedenrode

Telefoon: 0413 786699

Email: info@alertzorg.nl

Wijkverpleegkundige: wijkverpleging@alertzorg.nl

KvK nr. 24471612

BTW nr. 821250139Bo1

IBAN nr. NL 66 RABO 0 153 222 298 t.n.v. Stiching Alertzorg en Welzijn