Jan van ’t Hof

Wie ben ik?

Mijn naam is Jan van ’t Hof, geboren in Rotterdam in 1964. Na mijn Havo opleiding heb ik 25 jaar in de Rotterdamse haven gewerkt o.a. vanaf 1994 tot en met 2009 voor een gerenommeerd handelshuis in de internationale transport- en logistiekwereld gewerkt waar ik praktijkopleidingen in internationaal transportrecht en zeebevrachting heb gevolgd.

Mensen vragen mij wel eens of er veel verschil is tussen logistieke dienstverlening en zorg verlenen wat natuurlijk mensenwerk is. Als bestuurder van een zorgaanbieder beweeg je als een spin in een web tussen de cliënten, de zorgmedewerkers en derden. Een flexibele en efficiënte organisatie is de grondslag voor goede dienstverlening zowel in logistiek als in zorgverlening.

Het is mijn visie dat wij onze dienstverlening op de zorgvraag af moeten stemmen in plaats dat onze cliënten mee moeten draaien binnen de onszelf opgelegde vaste kaders. Mijn taken binnen Alertzorg zijn organisatorisch en administratief van aard.

getuigschrift uit Rotterdam