2-10-2018

Het is zover, Alertzorg heeft een aanvraag gedaan om erkend leerbedrijf te worden bij https://www.s-bb.nl/bedrijven/erkenning/leerbedrijf-worden

Als dit eenmaal is toegewezen zullen de eerste 3 kandidaten voor de opleiding verzorgende IG zich melden bij onze collega zorgaanbieder https://www.rinettezorg.nl/  die deze opleiding vanaf 3 december zal gaan faciliteren voor haar eigen medewerkers en externe partijen zoals o.a. Alertzorg. 

Directie en medewerksters wensen jullie veel succes met dit mooie traject!

31-10-2018

Alertzorg was aanwezig op het event van organisatie Rooi Werkt. Ten overstaan van de ca. 150 aanwezigen mochten wij onze visie op de arbeidsmarkt en de zorgsector kort toelichten. Wij vinden het bijvoorbeeld erg belangrijk om constant goed op de hoogte te zijn wat er bij onze cliënten en in het team speelt en welke karakters ons team zouden kunnen versterken.  Wanneer dit goed in kaart is kan je potentiële kandidaten snel op de juiste waarde inschatten en eventueel aan je binden. Dit maakt ons als organisatie flexibel en daadkrachtig, het team heeft er vertrouwen in dat knelpunten snel worden opgelost, dit vertrouwen vertaalt zich naar goede en zelfverzekerde zorg bij onze cliënten. Zoals overeengekomen in de gedragsregels van werkgeversorganisatie Transvorm waar Alertzorg lid van is houden wij ons aan het principe om geen personeel bij andere zorginstellingen weg te lokken. Alertzorg focust zich op het aanwakkeren van het zorghart bij potentiële medewerkers en hoopt zo via de zijinstroom of herintreders nieuwe mensen in deze dienstverlening te introduceren. Hierbij willen wij een positieve boodschap uitdragen en een familiaire sfeer creëren waarin iedere medewerker zich gewaardeerd en precies op z’n plek voelt. 

Onze hartelijke dank voor de belangstellende, leuke en spontane reacties die wij die avond hebben ontvangen, alsmede het team van Rooi werkt voor de organisatie van dit interessante event. 

http://www.omroepmeierij.nl/2018/11/rooi-werkt-bemiddelt-bij-zoeken-naar-baan/ 

http://rooiwerkt.nl/

1-9-2018

Met ingang van 1 september is er een route in Eindhoven van start gegaan. Drie keer per dag, 7 dagen in de week zijn onze medewerksters te vinden in de regio tussen  JFK-laan, Onze lieve vrouwestraat en Insulindelaan. 

Ook onze teams in Son en Breugel en Veghel zijn intussen 7 dagen per week operationeel. 

Voor uw zorgvragen in deze regio’s kunt u contact opnemen met ons kantoor in Sint Oedenrode, telefoon 0413-483063

Coördinatie route’s Eindhoven en Son & Breugel:

Patroeska Koot (Verpleegkundige)

21-6-2018

Op donderdag 21 juni jl. heeft bij Alertzorg op kantoor de jaarlijkse vervolgaudit plaatsgevonden voor het behouden van het certificaat HKZ kleine organisaties.

Alle facetten van onze organisatie  zijn door de auditeur van DEKRA onder de loep genomen, het administratieve en primaire proces, het meerjarenbeleid, de operationele gang van zaken, de samenstelling en scholing van ons team, de analyses van afgenomen cliënt- en medewerkers tevredenheidsonderzoeken en van de incidentenmeldingen.

Als sterke punten kwamen naar voren:
De organisatie heeft gedegen meerjarenbeleidsplan opgesteld.
De organisatie maakt haar visie op kleinschaligheid en betrokkenheid waar, dit blijkt onder andere uit de gevoerde evaluaties en het doorverwijzen van complexe situaties door andere instellingen.

Volgende aandachts- en verbeterpunten werden geconstateerd, die door ons zullen worden opgevolgd;

Mogelijkheden voor verbetering:
De organisatie voert met een vaste frequentie een risico-inventarisatie uit, conform HKZ 2.2. De risico’s vanuit strategische keuzes worden nu nog niet meegenomen in het gebruikte systeem. Dit zou doelmatiger kunnen.
De organisatie documenteert verbetervoorstellen in een verbeterregister, conform HKZ 6.2. Door verbetervoorstellen concreter te beschrijven en de bron op te nemen, zou verbetermanagement efficiënter aantoonbaar gemaakt kunnen worden.
De organisatie werkt via toedienlijsten wat betreft medicatieverstrekking, conform HKZ 3.1. De organisatie neemt soms ook de gegevens over op een eigen medicatielijst, dit kan doelmatiger en is nu foutgevoelig.

Wij kijken tevreden terug op een interessante dag waarbij onze werkzaamheden weer eens langs de meetlat van de wet zijn gelegd en kunnen hieruit de conclusie trekken dat we op de goede weg zijn en open staan voor continuering en verbetering van onze dienstverlening.

Het team van Alertzorg.