Sint Oedenrode, 15 juli 2019
 
Vandaag een algemeen bezoekje gehad van 2 inspecteurs van IGJ in het kader van het in kaart brengen van nieuwe en kleine zorgaanbieders. De sfeer was erg ontspannen en gemoedelijk, de introductie en vervolgens een uitgebreide check van onze aangeleverde informatie volgens het toetsingskader. Na deze check de fysieke controle van een aantal dossiers, in tegenstelling tot het keurmerkaudit geheel willekeurig. Tijdens deze fase ontstond een goeie interactie en kregen we een aantal nuttige aanwijzingen en adviezen. Onze dossiervorming en het bedrijfsbeheersysteem was voldoende in orde en de adviezen waren aanvullend, positief en opbouwend. Een spannende en interessante dag, zeker een leerzame ervaring en goed te weten dat onze instelling gewoon lekker op het goede spoor zit. Pluim voor onze stoere zorgcoördinatrice, wijkverpleegkundige, kwaliteitsmanager en het team dat alles zo tot in de puntjes uitvoert en registreert.
 
Sint Oedenrode, 13 juni 2019
 
Gisteren heeft bij ons de jaarlijkse vervolgaudit van ons keurmerk HKZ kleine organisaties plaatsgevonden. 
Hierbij zijn weer de nodige dossiers uit de kast getrokken, procedures met valide registraties onderbouwd en de diverse beleidsgebieden beoordeeld. 
Wij zijn verheugd om te kunnen melden dat onze werkwijze wederom volledig aan de norm voldoet zonder enige op- of aanmerking. 
Wij willen alle betrokkenen uit de grond van ons hart danken voor de welwillende medewerking, de toestemming om in de dossiers te mogen neuzen en casussen te mogen bespreken. 
Dit maakt gewoon goede zorg inzichtelijk en aantoonbaar. Op naar de toekomst!
 
 
Sint Oedenrode, 26 mei 2019
 
Beste herintreders en zij-instromers in de thuiszorg regio Eindhoven Noord, er is werk aan de winkel, veel noodzakelijk werk.
Laten wij samen de schouders eronder zetten.
Wij hebben de eerste stappen gezet;
een kleinschalige organisatie met een prima werkend kwaliteitssysteem en niet bang om iedere dag weer opnieuw te leren, te ondervinden en ons hart te laten spreken.
 
Bij ons vind je integrale deelname in een klein team zonder afdelingsgrenzen met permanente professionele intervisie en onderling support waarin ook jouw visie wordt gewaardeerd.
 
 
Met collegiale groeten
Jan van ’t Hof
 

 

 

 

 

Sint Oedenrode, 21-5-2019

Werven in de zorg, deze week middels advertenties in Sint Oedenrode en Nuenen. Wij hebben de afgelopen 10 jaar hard gewerkt aan een alternatieve thuiszorginstelling die met name voor herintreders en medewerksters op leeftijd de mogelijkheid biedt om weer vol enthousiasme op eigen tempo en vaardigheid weer in te kunnen  stromen.

Wij komen graag met jullie in contact.   

 

 

Sint Oedenrode, 17-5-2019

Agenda:

1 juni indienen Maatschappelijke jaarverantwoording 2018

12 juni vervolg audit HKZ KO.

15 juli kennismakingsbezoek inspecteur IGJ aan onze instelling.

Wij kijken er naar uit, goed te weten of we nog op het goede spoor zitten of dat er zaken zijn die voor verbetering in aanmerking komen. Never a dull moment!

 

Sint Oedenrode, 17-5-2019

Er is veel gebeurd de afgelopen weken. Zaken die onze organisatie vormen en beleid bepalen. De gevolgen van de personeelskrapte in de zorg worden ook binnen Alertzorg zichtbaar. De druk op het team zien wij toenemen en zorgvragen worden meer complex. Een van de maatregelen die wij hebben genomen om onze kwaliteit te borgen is de oprichting van ons team medische ondersteuning.

Vanaf maandag 20 mei gaat het team van start, de medisch inhoudelijke handelingen en observaties worden gescheiden van de ADL hulp en zullen gaan worden uitgevoerd door speciaal daarvoor opgeleide medewerksters. Hoewel wij onze medewerksters graag integraal bij een zorgvraag betrekken noopt de realiteit ons efficiënt met onze kennis en vaardigheden om te gaan.

 

Sint Oedenrode, 14-5-2019

Na het werkoverleg in zalencentrum de Beckart heeft onze collega Lucy, in het kader van haar opleiding maatschappelijk werk, ons team vanmiddag een interessante lezing gegeven over de problematiek rondom depressie bij ouderen.

Hartelijk dank hiervoor Lucy, je had het goed voorbereid en prima informatie die zeker van nut is in de praktijk.

 

Sint Oedenrode, 19-4-2019

9 april jl. hebben 12 medewerksters met succes de cursus compressietherapie van de firma Livit gevolgd. Zo is het team weer up to date met de laatste technieken m.b.t. zwachtelen en steunkousen.
Onze hartelijke dank gaat uit naar de fijne instructies van de zorgprofessionals van Livit en met name Mw. J. van der Graaff voor een interessante en leerzame middag.

Sint Oedenrode, 25-3-2019

Alle deelneemsters aan de opleiding verzorgende IG hebben afgelopen week met succes de medicatietraining afgelegd. Weer een stapje verder naar het einddoel de instroom van enthousiaste verzorgenden.

Sint Oedenrode, 20-2-2019

In onze advertorial vandaag in de Nuenense krant is een telefoonnummer vermeld waar een storing op zit. Het andere nummer waar wij op bereikbaar zijn is 0413-783399. Onze excuses voor het ongemak.

Sint Oedenrode, 1-2-2019

Wij zijn verhuisd. Met ingang van 1 februari hebben wij onze intrek genomen in het kantoor aan de Pearl S. Buckstraat 3, 5491 DG Sint Oedenrode. Wilt u een keer komen kijken, ook hier staat uiteraard de koffie klaar.

Sint Oedenrode, 5-1-2019

Directie en medewerkers van Alertzorg wensen u een gezond en voorspoedig 2019.

Sint Oedenrode, 5-1-2019

De grootste wijziging in de ZvW zorg is vooralsnog dat de verzekeraar een machtiging moet geven aan nieuwe zorgvragen die uitgevoerd gaan worden door niet-gecontracteerde aanbieders. M.a.w. komt u bijvoorbeeld thuis uit revalidatie en heeft u nog wat ondersteuning nodig bij uw persoonlijke verzorging dan moeten wij hiervoor eerst toestemming vragen bij uw verzekeraar middels een vastgelegde aanvraagprocedure. Hoe dit er in de praktijk uit gaan zien zullen we gaan ondervinden. Wel hebben wij inmiddels de procedures opgestart om bij een aantal prominente zorgverzekeraars een status ‘toestemmingsvrije’ aanbieder te worden. Op deze site houden wij u op de hoogte van deze ontwikkeling, met dank voor uw begrip.

Sint Oedenrode, 24-12-2018

Alertzorg sluit het jaar af  met een 9,1 op www.zorgkaartnederland.nl het mooiste kerstgeschenk dat wij van onze cliënten in 2018 mochten ontvangen.

Ik moet daar wel een kanttekening bij plaatsen, zoals altijd geldt hierbij natuurlijk het adagio “Heeft u klachten vertel het ons, bent u tevreden vermeld het op de zorgkaart.” Buiten het feit dat de zorg geen wedstrijd is speelt ook een rol dat alle zorgaanbieders op een andere manier invulling geven aan hun taken en andere verantwoordelijkheden aangaan.

Als particuliere aanbieder is het eenvoudiger hoge punten te verkrijgen dan een grote zorgaanbieder die zich heeft gecommitteerd aan een compleet natura pakket van alle zorgverzekeraars en zo een breed antwoord moet bieden aan een diversiteit van zorgvragen.  

Het grootste compliment dat wij aan onze grote collega instellingen kunnen geven is dat wij eigenlijk nooit vragen krijgen van cliënten die uit onvrede op zoek gaan naar een particuliere aanbieder. Cliënten komen meestal bij ons door mond-tot-mond reclame of omdat er vanwege enorme drukte wachtlijsten zijn zodat verwijzers verder moeten gaan zoeken en bij particuliere zorgaanbieders terecht komen.

In dat opzicht denk ik dat wij kunnen stellen dat het met de thuiszorg in de regio best goed gesteld is. Een prettige gedachte om de feestdagen mee in te gaan.

Het grootste knelpunt in de thuiszorg ligt momenteel bij de personele bezetting, met 4 medewerksters ingestroomd in de opleiding verzorgende IG hoopt Alertzorg ook een steentje bij te dragen aan de oplossing van dit maatschappelijke vraagstuk.

Onze cliënten mogen ook in 2019 weer rekenen op de ondersteuning door ons mooie zorgteam.

Wij wensen u hele prettige feestdagen en een voorspoedig en gezond 2019.

Team Alertzorg

20-11-2018

De kennismakingsdag voor de BBL opleiding verzorgende IG is inmiddels achter de rug. Alertzorg heeft 4 kandidaten aangemeld bij de toetsingscommissie.  Het was een interessante bijeenkomst en erg goed om te zien hoe de professionals van https://www.ncvbbedrijfsopleidingen.nl/ de groep van circa 20 aspirant verzorgenden IG enthousiast maakten en bij sommigen hun twijfels wegnamen met de nodige humor en relativering. Het is ook nogal wat om de stap te zetten op latere leeftijd dit zij-instroom traject te gaan volgen, wij vinden het erg knap en deze medewerksters kunnen rekenen op 100% ondersteuning door de studiebegeleidster en collega’s.  De intakeprocedure met https://www.s-bb.nl/ heeft intussen ook plaatsgevonden en Alertzorg is een erkend leerbedrijf voor dit opleidingstraject. Op deze manier hopen wij een bijdrage te kunnen leveren aan de arbeidskrapte in de thuiszorg. 

2-10-2018

Het is zover, Alertzorg heeft een aanvraag gedaan om erkend leerbedrijf te worden bij https://www.s-bb.nl/bedrijven/erkenning/leerbedrijf-worden

Als dit eenmaal is toegewezen zullen de eerste 3 kandidaten voor de opleiding verzorgende IG zich melden bij onze collega zorgaanbieder https://www.rinettezorg.nl/  die deze opleiding vanaf 3 december zal gaan faciliteren voor haar eigen medewerkers en externe partijen zoals o.a. Alertzorg. 

Directie en medewerksters wensen jullie veel succes met dit mooie traject!

31-10-2018

Alertzorg was aanwezig op het event van organisatie Rooi Werkt. Ten overstaan van de ca. 150 aanwezigen mochten wij onze visie op de arbeidsmarkt en de zorgsector kort toelichten. Wij vinden het bijvoorbeeld erg belangrijk om constant goed op de hoogte te zijn wat er bij onze cliënten en in het team speelt en welke karakters ons team zouden kunnen versterken.  Wanneer dit goed in kaart is kan je potentiële kandidaten snel op de juiste waarde inschatten en eventueel aan je binden. Dit maakt ons als organisatie flexibel en daadkrachtig, het team heeft er vertrouwen in dat knelpunten snel worden opgelost, dit vertrouwen vertaalt zich naar goede en zelfverzekerde zorg bij onze cliënten. Zoals overeengekomen in de gedragsregels van werkgeversorganisatie Transvorm waar Alertzorg lid van is houden wij ons aan het principe om geen personeel bij andere zorginstellingen weg te lokken. Alertzorg focust zich op het aanwakkeren van het zorghart bij potentiële medewerkers en hoopt zo via de zijinstroom of herintreders nieuwe mensen in deze dienstverlening te introduceren. Hierbij willen wij een positieve boodschap uitdragen en een familiaire sfeer creëren waarin iedere medewerker zich gewaardeerd en precies op z’n plek voelt. 

Onze hartelijke dank voor de belangstellende, leuke en spontane reacties die wij die avond hebben ontvangen, alsmede het team van Rooi werkt voor de organisatie van dit interessante event. 

http://www.omroepmeierij.nl/2018/11/rooi-werkt-bemiddelt-bij-zoeken-naar-baan/ 

http://rooiwerkt.nl/

1-9-2018

Met ingang van 1 september is er een route in Eindhoven van start gegaan. Drie keer per dag, 7 dagen in de week zijn onze medewerksters te vinden in de regio tussen  JFK-laan, Onze lieve vrouwestraat en Insulindelaan. 

Ook onze teams in Son en Breugel en Veghel zijn intussen 7 dagen per week operationeel. 

Voor uw zorgvragen in deze regio’s kunt u contact opnemen met ons kantoor in Sint Oedenrode, telefoon 0413-483063

Coördinatie route’s Eindhoven en Son & Breugel:

Patroeska Koot (Verpleegkundige)

21-6-2018

Op donderdag 21 juni jl. heeft bij Alertzorg op kantoor de jaarlijkse vervolgaudit plaatsgevonden voor het behouden van het certificaat HKZ kleine organisaties.

Alle facetten van onze organisatie  zijn door de auditeur van DEKRA onder de loep genomen, het administratieve en primaire proces, het meerjarenbeleid, de operationele gang van zaken, de samenstelling en scholing van ons team, de analyses van afgenomen cliënt- en medewerkers tevredenheidsonderzoeken en van de incidentenmeldingen.

Als sterke punten kwamen naar voren:
De organisatie heeft gedegen meerjarenbeleidsplan opgesteld.
De organisatie maakt haar visie op kleinschaligheid en betrokkenheid waar, dit blijkt onder andere uit de gevoerde evaluaties en het doorverwijzen van complexe situaties door andere instellingen.

Volgende aandachts- en verbeterpunten werden geconstateerd, die door ons zullen worden opgevolgd;

Mogelijkheden voor verbetering:
De organisatie voert met een vaste frequentie een risico-inventarisatie uit, conform HKZ 2.2. De risico’s vanuit strategische keuzes worden nu nog niet meegenomen in het gebruikte systeem. Dit zou doelmatiger kunnen.
De organisatie documenteert verbetervoorstellen in een verbeterregister, conform HKZ 6.2. Door verbetervoorstellen concreter te beschrijven en de bron op te nemen, zou verbetermanagement efficiënter aantoonbaar gemaakt kunnen worden.
De organisatie werkt via toedienlijsten wat betreft medicatieverstrekking, conform HKZ 3.1. De organisatie neemt soms ook de gegevens over op een eigen medicatielijst, dit kan doelmatiger en is nu foutgevoelig.

Wij kijken tevreden terug op een interessante dag waarbij onze werkzaamheden weer eens langs de meetlat van de wet zijn gelegd en kunnen hieruit de conclusie trekken dat we op de goede weg zijn en open staan voor continuering en verbetering van onze dienstverlening.

Het team van Alertzorg.